Kompagniets historie

Efter flere forsøg på at opstille motoriseret infanteri i Nordsjælland, blev kompagniet, den 12. maj 2003, oprettet som Hjemmeværnsinfanterikompagni 9305, Specialkompagni Nordsjælland under kompagnichef kaptajn Lars Pries.

Lars Pries fik samlet motoriseret infanteri og patrulje på vores nuværende kaserne i Store Dyrehave, et sted som giver noget nær optimale forhold for kompagniet til at uddanne soldater. I sommeren 2004 bestod kompagniet den første af to infanteri-inspektioner.

Efter 3 år på posten blev Lars Pries i sommeren 2006 afløst af en fastansat officer, premierløjtnant Imran Akbar. Akbar var desuden tilknyttet Totalforsvarsregion København. I efteråret samme år bestod kompagniet den anden motoriserede infanteri-inspektion.

Nu er det igen en frivillig, premierløjtnant Erik Lange, der bestrider chefposten. Lange overtog kompagniet i juni 2007, da Akbar blev kommanderet til anden tjeneste.

I mellemtiden har kompagniet – efter en del navneskift – fået navnet Motoriseret Infanterihjemmeværnskompagni Nordsjælland (MOTINFHVK NSJ), i det daglige bare kaldet Motinf kompagniet.

Log ind