Kasernen

Kompagniet har sin helt egen gård som er placeret i Store Dyrehave skoven ca. 2 km sydøst for Hillerød og ca. 8 km fra Høvelte Kaserne og øvelsesterræn.

Vi kan tilbyde nogle helt enestående fysiske omgivelser, der langt opvejer ulemperne ved den længere transporttid i forhold til bykompagnier:

Man skal kun lige ud af døren for at kunne tage sig en løbetur, gå en orienteringsmarch eller træne fremrykning gennem underskoven. Det er sjældent vi oplever en kompagniaften uden at skoven gennemtrænges af kommandoråb og korte LMG-byger.

Materiel

Enheden vil, udover MAN-8 lastbiler, have meget andet materiel til rådighed. Såsom:

Dertil kommer mørkekampsudstyret, hvor vi pt. råder over:

Log ind