Udbytte

Hvad får jeg ud af at være soldat i MOTINF kompagniet?

Udbyttet afhænger primært af en eneste person - nemlig dig!

Vi kan tilbyde dig unikke personlige udfordringer i form af en militær uddannelse, som kvalitetsmæssigt modsvarer det der tilbydes i hæren. Samtidigt har du mulighed for, at få styrket og udviklet dine civile kompetencer, såsom en opdateret førstehjælpsuddannelse, uddannelse som instruktør eller udvikling af dine lederevner hvor vægten ligger på praktisk erfaring.

Men en forudsætning for at du får disse er at der er et tilfredsstillende forhold imellem hvad du yder og de forventninger der er til dig. Det vil sige at det er op til dig selv, at sikre dig plads på kurser indenfor:

Udover de ting man kan få et kursusbevis for, får man også en masse andre ting med hjem:

Der er masser af ting som man kan tage med sig og bruge i sit civile liv, jobmæssigt såvel som privat.

Vi kan tilbyde dig et enestående fællesskab. Vi er få, øver mere, gør mere og sveder mere sammen. Fordi vi er få, og altid løser opgaven gennem samarbejde, har vi et sammenhold udover det sædvanlige

Lige nu er der plads til flere folk i rækkerne. Det giver dig nogle muligheder for at være noget andet end det, du er til hverdag – hvad enten det er læge, glarmester eller kok.

Hvis du vil bruge dine færdigheder fra dit private erhvervsliv, er du lige så velkommen til det, som du er til at prøve kræfter med helt nye funktioner – kokken er spejder, glarmesteren sanitetsmand, lægen er LMG-skytte.

For tiden er vi både reklamefolk, stilladsarbejdere, ambulancelæger, forfattere, sælgere, blikkenslagere og ekspedienter, der alle bruger deres kompetencer på den ene eller den anden måde.

Er du til hård fysisk træning?
Søger du personlige og faglige udfordringer?
Er du til friluftsoplevelser og et godt kammeratskab?

... så har vi det du søger!
Hos os er tjenesten ekstremsport med gratis udstyr.

Hvad forventer MOTINF kompagniet så af mig?

Vælger du at blive soldat ved det motoriserede infanterikompagni i Hillerød, så vil vi have forventninger og stille krav til dig:

Selv om hjemmeværnet er frivilligt, så forventer vi at du er en holdspiller og møder trofast op. Vi forventer at du er afklaret med at frivillig tjeneste i hjemmeværnet kræver mindste lige så meget af dig, som hvis du spiller fodbold. Det betyder at du møder op til både træning og kamp. Ligesom på et fodboldhold er vi alle specialister - og vi kan kun træne og vinde hvis alle dukker op.

Det forventes at du er aktiv og deltager i størstedelen af kompagniets aktiviteter, såvel skydninger som undervisning og øvelser. Ligesom det forventes at du deltager når kompagniet er indsat i forskellige typer af opgaver.

Ønsker du at være infanterist, så forventer vi, at du udover at deltage en aften hver anden uge, også deltager i mellem 5-7 weekender på årsbasis.

Ønsker du at være patruljemand, så forventer vi, at du udover at deltage en aften hver uge, også deltager i mellem 5-7 weekender på årsbasis.

Fysisk er du naturligvis i god form - ellers skal vi nok hjælpe dig med at komme det.

Vi forventer at du tager aktiv del i at udvikle vores fælles værdier og naturligvis lever op til dem. Du stræber efter at være med til at kompagniet i fællesskab kan løse sine opgaver. At du er en moden og ansvarsbevidst person, og at du ikke mindst er en god kollega og kammerat, er naturligvis en selvfølge.

Log ind