Værdier

I det senmoderne samfund kan det ofte være vanskeligt at udpege et fælles sæt værdier. I det Motoriserede Infanterihjemmeværnskompagni tror vi imidlertid på betydningen af fælles værdier, og hele vores virke er derfor baseret på følgende tre grundlæggende værdier:

 • Troværdighed
 • Vi stræber efter at udstråle faglig kompetence og en seriøs holdning
 • Handlekraft
 • Kompagniets og personellets virke er bygget på initiativ, vilje og beslutsomhed
 • Engagement
 • Begejstring i arbejdet og forpligtigelse overfor fællesskabet skaber resultater og motivation

  Dette er ikke blot tomme ord! Du vil gennem kompagniets uddannelse, sammenhold og indsættelse opleve et kompagni, som sætter faglig stolthed, handlekraft og fællesskab i højsædet.

  Vision

  Enheden er kendt for at være en af de førende indsatsstyrke enheder ved Totalforsvarsregion København, og er kendetegnet ved effektivitet og innovation, som bevirker hurtig tilpasning til nye situationer, opgaver og vilkår.

  Enhedens personel er kendetegnet ved god fysik, højt uddannelsesniveau og gode soldaterfærdigheder. Personellet udviser altid selvtillid, viljestyrke, initiativ og modenhed. Enheden tiltrækker og fastholder personel som ligger blandt Hjemmeværnets absolut bedste.

  Enheden er præget af godt kammeratskab, samarbejde og gode sociale relationer, og skaber rammen om et fællesskab som går videre end enhedens arbejde.

  Log ind